Chuyên sản xuất:
  Dập linh kiện stator - rotor motor các loại.   Gia công đúc nhôm các loại linh kiện.
  Tiện, gia công trục cốt các loại.   Sản xuất motor BBQ.
       
STATOR – ROTOR 110 X 65 STATOR – ROTOR 90 X 48 STATOR – ROTOR 76 X 46 STATOR – ROTOR 75 X 46
       
       
STATOR – ROTOR 70 X 38 STATOR – ROTOR 60 X 30 NẮP CHỤP MOTOR B4 CHUYỂN HƯỚNG B4
       
       
CHUYỂN HƯỚNG B5 GIA CÔNG TIỆN TRỤC CỐT MOTOR BBQ - INOX MOTOR BBQ - NHỰA
       
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WEI SING
Đường N2, KSX Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
TEL: 0650.3788426 -27 • Fax : 0650.3788425 • Email : weising2010@gmail.com