CÁC CÔNG TY GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Cty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tên Tiếng Anh: HoChiMinh City Securities Corporation
Tên viết tắt: HSC
Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 số 6 Thái Văn Lung, Quận1, TP. HCM
Tel: 08. 38233 297
Fax: 08. 38233 297
Email: info@hsc.com.vn
Website: www.hsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Sài Gòn
Tên Tiếng Anh: Saigon Securities Incorporation
Tên viết tắt: SSI
Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3824 2897
Fax: 08. 3824 2997
Email: ssi@saigonsecurities.com
Website: www.ssi.com.vn

Cty CP Chứng khoán Châu Á
Tên Tiếng Anh: ASIA SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: ASC
Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, số 41- 43 Trần Cao Vân, P. 6, Q. 3, Tp. HCM

Cty CP Chứng khoán Sen Vàng
Tên Tiếng Anh: GOLDEN LOTUS SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: GLS
Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
Tel:  08. 3910 7080
Fax:  08. 3910 7081
Email: info@gls.com.vn
Website: www.gls.com.vn

Cty CP Chứng khoán Sài Gòn Tourist
Tên Tiếng Anh: SAIGONTOURIST SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: STSC
Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 3838 5555
Fax: 08. 3838 5959
Email:
Website: www.stsc.vn

Cty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Tên Tiếng Anh: Dong A Securities Company Ltd
Tên viết tắt: DAS
Địa chỉ: Số 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Tp. HCM
Tel:  08. 3821 8666
Fax:  08. 3821 8713
Email: das@das.vn
Website: www.das.vn

Cty CP Chứng khoán Gia Quyền
Tên Tiếng Anh: EMPOWER SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: EPS
Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Chương Dương ACIC Building Central Garden,
số 225 Bến Chương Dương, Q. 1, Tp HCM
Tel: 08. 3838 6068
Fax: 08.3838 6069
Email: eps@eps.com.vn
Website: www.eps.com.vn

Cty CP Chứng khoán Phương Đông
Tên Tiếng Anh: ORIENT SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: ORS
Địa chỉ: Số 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tel:  08. 39144290
Fax:  08. 39144295
Email: ors@ors.com.vn
Website: www.ors.com.vn

Cty CP Chứng khoán Mirae Asset
Tên Tiếng Anh: MIRAE ASSET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: MIRAE ASSET
Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. I, Tp. HCM và tầng 19, số 37 Tôn Đức Thắng, Q. I, Tp. HCM
Tel: 08. 3910 2222
Fax: 08. 3910 7222
Email: contact@miraeasset.com
Website: www.miraeasset.com.vn

Cty CP Chứng khoán Viễn Đông
Tên Tiếng Anh: VIEN DONG SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VDSE
Địa chỉ: 80 Võ Văn Tần, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 3930 8181
Fax: 08. 3930 7440
Email: info@vdse.com.vn
Website: www.vdse.com.vn

Cty CP Chứng khoán Toàn Cầu
Tên Tiếng Anh: VINAGLOBAL SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VINAGLOBAL
Địa chỉ: Tầng 5 và 6, Toà nhà 1015 Trần Hưng Đạo, P. 5, Q. 5, Tp HCM
Tel: 08. 5405 0333
Fax: 08. 5404 0111
Email: info@vinaglobal.com.vn
Website: www.vinaglobal.com.vn

Cty CP Chứng khoán SAIGONBANK BERJAYA
Tên Tiếng Anh: SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: SBBS
Địa chỉ: Lầu 5-6, Số 2C Phó Đức Chính, Q. 1, Tp. HCM

Cty CP Chứng khoán Hoàng Gia
Tên Tiếng Anh: ROYAL SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: ROSE Corp
Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Eden, 106 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3824 7948
Fax: 08. 3824 7950
Email: contact@rose.com.vn
Website: www.rose.com.vn

Cty CP Chứng khoán Đông Dương
Tên Tiếng Anh: DONG DUONG SECURITIES INCORPORATION
Tên viết tắt: DSI
Địa chỉ: Số 148 - 150 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM
Tel: 08. 39143 7769
Fax: 08. 3821 7602
Email: dds@dds.com.vn
Website: www.dds.com.vn

Cty CP Chứng khoán Tầm Nhìn
Tên Tiếng Anh: HORIZON SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: HRS
Địa chỉ: Số 194 Lầu 5. Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3914 7027
Fax: 08. 3914 7020
Email: info@horizonsecurities.com
Website: www.horizonsecurities.com

Cty CP Chứng khoán Nam An
Tên Tiếng Anh: NAM AN SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: NASC
Địa chỉ: Số 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. I, Tp. HCM
Tel: 08. 3930 8000
Fax: 08. 3930 1000
Email: info@namansecurities.com
Website: www.namansecurities.com

Cty CP Chứng khoán Rồng Việt
Tên Tiếng Anh: VIET DRAGON SECURITIES CORPORRATION
Tên viết tắt: VDSC
Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3, 4 tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 6299 2006
Fax: 08. 6299 2007
Email: info@vdsc.com.vn
Website: www.vdsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Việt Thành
Tên Tiếng Anh: VIET THANH SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: VTS
Địa chỉ: Số 82-84 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3821 8686
Fax: 08. 3914 4511
Email: vts@vts.com.vn
Website: www.vts.com.vn

Cty CP Chứng khoán Miền Nam
Tên Tiếng Anh: MIEN NAM SECURITIES JSC
Tên viết tắt: MNSC
Địa chỉ: Lầu 2, 170 – 172 – 172E Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q. I, Tp. HCM
Tel: 08. 6255 6518
Fax: 08. 625566519
Email: info@miennamstocks.com.vn
Website: www.miennamstocks.com.vn

Cty CP Chứng khoán Bản Việt
Tên Tiếng Anh: VIET CAPITAL JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: VCS
Địa chỉ: Số 67 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3914 3588
Fax: 08. 3914 3209
Email: info@vcsc.com.vn
Website: www.vcsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Phú Gia
Tên Tiếng Anh: PHU GIA SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: PHUGIA.SC
Địa chỉ: Lầu 5, số 63 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 3932 2222
Fax: 08. 3932 1619
Email: support@phugiasc.vn
Website: www.phugiasc.vn

Cty CP Chứng khoán Âu Việt
Tên Tiếng Anh: AU VIET SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: AVSC
Địa chỉ: Lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM
Tel: 08. 3821 6789
Fax: 08. 3821 3399
Email: info@avsc.com.vn
Website: www.avsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam
Tên Tiếng Anh: KIM ENG VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: KEVS
Địa chỉ: Số 255 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3838 6636
Fax: 08. 3838 6639
Email: info@kimeng.com.vn
Website: www.kimeng.com.vn

Cty CP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
Tên Tiếng Anh: MHB SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: MHBS
Địa chỉ: Lầu 2, Cao ốc Opera View, 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3824 1567
Fax: 08. 3824 1572
Email: mhbs@mhbs.vn
Website: www.mhbs.vn

Cty CP Chứng khoán Á Âu
Tên Tiếng Anh: A AU SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: AAS
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà số 137 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel: 08. 6258 3306
Fax: 08. 6258 3315
Email: info@aas.com.vn
Website: www.aas.com.vn

Cty CP Chứng khoán Hồng Bàng
Tên Tiếng Anh: HONG BANG SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: HBSC
Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà số 144, Châu Văn Liêm, P. 11, Q. 5, Tp. HCM
Tel: 08. 3859 0451
Fax: 08. 3859 0452
Email: info@hobase.vn
Website: www.hobase.vn

Cty CP Chứng khoán Phú Hưng
Tên Tiếng Anh: Fortune Securities Corporation
Tên viết tắt: PHS
Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Lawrence S.Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM
Tel: 08. 3541 35479
Fax: 08. 3541 35472
Email: info@phs.vn
Website: www.phs.vn

Cty TNHH Chứng khoán ACB
Tên Tiếng Anh: ACB Securities Company Ltd.
Tên viết tắt: ACBS
Địa chỉ: Số 107N Trương Định, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 3404 3054
Fax: 08. 3404 3085
Email: acbs@acbs.com.vn
Website: www.acbs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Đại Việt
Tên Tiếng Anh: DAI VIET SECURITIES INCORPORATION
Tên viết tắt: DVSC
Địa chỉ: Lầu 2, lầu 4 số 194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tel:  08. 3914 4288
Fax:  08. 3914 4268
Email: congvandvsc@dvsc.com.vn
Website: www.dvsc.com.vn

Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương Tín
Tên Tiếng Anh: SACOMBANK SECURITIES COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: Sacombank-SBS
Địa chỉ: Tầng trệt, 2,3,7 và 8, toà nhà 278, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 6268 6868
Fax: 08. 6255 5939
Email: sbs@sbsc.com.vn
Website: www.sbsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán SJC
Tên Tiếng Anh: SJC SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: SJCS
Địa chỉ: Lầu 6, số 18A Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3911 9999
Fax: 08. 3911 8888
Email: info@sjcs.com.vn
Website: www.sjcs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Hùng Vương
Tên Tiếng Anh: HUNG VUONG SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: HVS
Địa chỉ: Khu B, số 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. I, Tp. HCM
Tel: 08. 6291 5338
Fax: 08. 62915359

Cty CP Chứng khoán Chợ Lớn
Tên Tiếng Anh: CHO LON SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: CHOLONSC
Địa chỉ: 631 – 633 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, Tp. HCM
Tel: 08.855 1661
Fax: 08.855 5682
Email: cholonsc@vn
Website: www.cholonsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Nhất Việt
Tên Tiếng Anh: VIET FIRST SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VFS
Địa chỉ: Lầu 3, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, Tp.HCM
Tel: 08.6255 6586
Fax: 08.3925 1229
Email: congbothongtin@vfs.com.vn
Website: www.vfs.com.vn

Cty CP Chứng khoán BETA
Tên Tiếng Anh: BETA SECURITIES INCORPORATION
Tên viết tắt: BSI
Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4, Tp. HCM
Tel: 08. 3826 8999
Fax: 08. 3943 4816
Email: support@bsi.com.vn
Website: www.bsi.com.vn

Cty CP Chứng khoán Cao su
Tên Tiếng Anh: RUBBER SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: RUBBER SECURITIES JSC
Địa chỉ: Số 41-43 Trần Cao Vân, P. 6, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 3914 7347
Fax: 08. 3914 7346
Email: info@rubse.com.vn
Website: www.rubse.com.vn

Cty CP Chứng khoán VINA
Tên Tiếng Anh: VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VNSC
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà SunWah, số 115 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 04. 3936 6436
Fax: 04. 3936 6430
Email: vnsc@vinasecurities.com
Website: www.vinasecurities.com

Cty CP Chứng khoán Thành Công
Tên Tiếng Anh: THANH CONG SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: TCSC
Địa chỉ: Tòa nhà Centec số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. HCM
Tel: 08. 3815 9072
Fax: 08. 3815 9077
Email: info@tcsc.vn
Website: www.tcsc.vn

Cty CP Chứng khoán Nam Việt
Tên Tiếng Anh: NAM VIET SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: NAVIS
Địa chỉ: Lầu 4, Số 6-8 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM
Tel: 08. 3821 1446
Fax: 08. 3821 1502
Email: service@navis.com.vn
Website: www.navis.com.vn

Tại Hà Nội:

Cty CP Chứng khoán Bảo Việt
Tên Tiếng Anh: Bao Viet Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: BVSC
Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3928 8080
Fax: 04. 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn
Website: www.bvsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Kim Long
Tên Tiếng Anh: KIM LONG SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: KLS
Địa chỉ: Số 22 Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.3772 6868
Fax: 04.3772 6136
Email: kimlong@kls.vn
Website: www.kls.vn

Cty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Tên Tiếng Anh: SAI GON – HA NOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: SHS
Địa chỉ: Số 162 Phố Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04.3537 8010
Fax: 04.3537 8005
Email: contact@shs.com.vn
Website: www.shs.com.vn

Cty CP Chứng khoán SME
Tên Tiếng Anh: SME SECURITIES CORPORRATION
Tên viết tắt: SMES
Địa chỉ: Tầng 3 - 4, Toà nhà VinaPlast, TaiTam, Số 39A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 6220 5678
Fax: 04. 6220 5680
Email: smehn@smesc.vn
Website: www.smesc.vn

Cty CP Chứng khoán Phượng Hoàng
Tên Tiếng Anh: PHOENIX SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: PSC
Địa chỉ: Phòng 224-202-402 số 27 Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TM CP Nhà Hà Nội
Tên Tiếng Anh: HABUBANK SECURITIES COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: Habubank Securities
Địa chỉ: 2C Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3726 2275
Fax: 04. 3726 2305
Email: hbbs@habubank.com.vn
Website: www.hbbs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Thái Bình Dương
Tên Tiếng Anh: PACIFIC SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: PSC
Địa chỉ: Số 168 Phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3563 8964
Fax: 04. 3563 8491
Email: psc@psc.vn
Website: www.psc.vn

Cty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Tên Tiếng Anh: VietNam Bank For Industry And Trade Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: ViettinbankSC
Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3974 1760
Fax: 04. 3974 1964
Email: webmaster@vietinbanksc.com.vn
Website: www.vietinbanksc.com.vn

Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TM CP
các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam
Tên Tiếng Anh: VPBANK SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VPBS
Địa chỉ: Số 362 Phố Huế, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3974 3655
Fax: 04. 3974 3655
Email: vpbs@vpbs.com.vn
Website: www.vpbs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Trường Sơn
Tên Tiếng Anh: TS SECURITIES INCORPORATION
Tên viết tắt: TSS
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Nhất Lộc Phát, Số 168 Phố Ngọc Khánh,
P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội

Cty CP Chứng khoán Liên Việt
Tên Tiếng Anh: LIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: LVS
Địa chỉ: Tầng 2&4 tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3941 2299
Fax: 04. 3941 2299
Email: chungkhoanlienviet@lvs.com.vn
Website: www.lvs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
Tên Tiếng Anh: VietNam International Securities Company
Tên viết tắt: VISecurities
Địa chỉ: Toà nhà 59 Phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3944 5888
Fax: 04. 3944 5889
Email: contact@vise.com.vn
Website: www.vise.com.vn

Cty CP Chứng khoán Việt Nam
Tên Tiếng Anh: VIET NAM SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VNSEC
Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà 59, Phố Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04.  3944 6066/67/68/69
Fax: 04. 3944 6070
Email: contact@vnsec.vn
Website: www.vnsec.vn

Cty CP Chứng khoán Bảo Minh
Tên Tiếng Anh:  BAO MINH SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: BMSC
Địa chỉ: Tầng 1, 3 và 4 Tòa nhà số 10 Phố Phan Huy Chú, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3933 4966
Fax: 04. 3933 4968
Email: bmsc_ho@bmsc.com.vn
Website: www.bmsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Alpha
Tên Tiếng Anh: ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: APSC., JSC
Địa chỉ: Số 2 Đường Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3933 4666
Fax: 04. 3933 4668
Email: infor@apsc.vn
Website: www.apsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Alpha
Tên Tiếng Anh: ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: APSC., JSC
Địa chỉ: Số 2 Đường Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3933 4666
Fax: 04. 3933 4668
Email: infor@apsc.vn
Website: www.apsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam
Tên Tiếng Anh: VIET NAM INDUSTRY SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: ISC
Địa chỉ: Tầng 2, Số 18, Phố Núi Trúc, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3726 3853
Fax: 04. 3726 3853
Email:
Website: www.isc.vn

Cty CP Chứng khoán Hòa Bình
Tên Tiếng Anh: HOA BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: HBS
Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà số 34 Hai Bà Trưng, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3936 8866
Fax: 04. 3936 8665
Email: Hbs_ho@hbse.com.vn
Website: www.hbse.com.vn

Cty CP Chứng khoán Phố Wall
Tên Tiếng Anh: WALL STREET SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: WSS
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu,P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội .
Tel: 04. 3936 7153
Fax: 04. 3936 7083
Email: Info@wss.com.vn
Website: www.wss.com.vn

Cty CP Chứng khoán Đại Dương
Tên Tiếng Anh: OCEAN SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: OCS
Địa chỉ: Số 04. Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3936 6706
Fax: 04. 3936 6705
Email: admin@ocs.com.vn
Website: www.ocs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Việt Quốc
Tên Tiếng Anh: VIET QUOC SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VQS
Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà Trung tâm TM Vân Hồ, Số 51 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3974 6999
Fax: 04. 3974 6834
Email: vietquocvqs@ vqs.vn
Website: www.vqs.vn

Cty CP Chứng khoán Tràng An
Tên Tiếng Anh: TRANG AN SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: TAS
Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà số 59, Đường Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3944 6218
Fax: 04. 3944 6213
Email:
Website: www.tas.com.vn

Cty CP Chứng khoán Woori CBV
Tên Tiếng Anh: Woori CBV Securities Corporation
Tên viết tắt: Woori CBV
Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3928 9492
Fax: 04. 3928 9493.
Email: supports@cbv.vn
Website: www.cbv.vn

Cty CP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt
Tên Tiếng Anh: Morgan Stanley Gateway Securities JSC
Tên viết tắt: GSI
Địa chỉ:  Số 8 Phố Thiền Quang, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3942 9774
Fax: 04. 3942 9776
Email: service@gsi.vn
Website: www.gsi.com.vn

Cty CP Chứng khoán VNS
Tên Tiếng Anh: VNS SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: VNS
Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 573 0073
Fax: 04. 573 0088
Email: vnsc@vnsc.com.vn
Website: www.vnsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán An Bình
Tên Tiếng Anh: AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: ABS
Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3562 4626
Fax: 04. 3562 4628
Email: webmaster@abs.vn
Website: www.abs.vn

Cty CP Chứng khoán Việt Tín
Tên Tiếng Anh: VIET TIN SECURITIES STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VTSS.JSC
Địa chỉ: Tầng 1&2, Tòa nhà 40 Phan bội Châu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3936 5988
Fax: 04. 3936 5979
Email: info@viet-tin.com
Website:

Cty CP Chứng khoán VINCOM
Tên Tiếng Anh: VINCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VSC
Địa chỉ: Tầng 4, Tầng 15 Tòa nhà Vincom City Tower – Số 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3974 4246
Fax: 04. 3974 4246
Email: nt.son@vfg.com.vn
Website: www.vincomsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Nhật Bản
Tên Tiếng Anh: Japan Securities Incorporated
Tên viết tắt: JSI
Địa chỉ: Tầng 3 & tầng 4 Tòa nhà Viglacera – Exim, số 02 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 3791 1818
Fax: 04. 3791 5808
Email: info@japan-sec.vn
Website: www.japan-sec.vn

Cty CP Chứng khoán Đông Nam Á
Tên Tiếng Anh: SEABANK SECURITIES CORPORRATION
Tên viết tắt: SEABS CORP.
Địa chỉ: Số 14 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 6275 3844
Fax: 04. 6275 3816
Email: info@seabs.com.vn
Website: www.seabs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Thăng Long
Tên Tiếng Anh: THANG LONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: TLS
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3733 7671
Fax: 04. 3733 7670
Email: tschanoi@hn.vnn.vn
Website: www.thanglongsc.com.vn

Cty TNHH Chứng khoán CIMB-VINASHIN
Tên Tiếng Anh: CIMB-VINASHIN SECURITIES LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt: CIMB-VINASHIN SECURITIES
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 34T, Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 2221 0483
Fax: 04. 2221 0484

Cty CP Chứng khoán Đại Nam
Tên Tiếng Anh: DAI NAM SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: DNSE
Địa chỉ: Số 28 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3972 6178
Fax: 04. 3972 6179
Email: info@ dnse.com.vn
Website: www.dnse.com.vn

Cty CP Chứng khoán Quốc Gia
Tên Tiếng Anh: NATIONAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: NSI
Địa chỉ: Số 106 Phố Huế, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3944 5474
Fax: 04. 3944 5475
Email: info@nsi.vn
Website: www.nsi.com.vn

Cty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam
Tên Tiếng Anh: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Corporation
Tên viết tắt: KVS
Địa chỉ: Số 97 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.3941 1425
Fax: 04.3941 1418
Email: admin@vinagolden.com
Website: www.vinagolden.com.vn

Cty CP Chứng khoán Artex
Tên Tiếng Anh: ARTEX SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: ART
Địa chỉ: Số 2A Phạm Sư Mạnh, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3936 8366
Fax: 04. 3936 8368
Email: info@artex.com.vn
Website: www.artex.com.vn

Cty CP Chứng khoán VNDIRECT
Tên Tiếng Anh: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VNDIRECT
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 3941 0510
Fax: 04. 3941 0500
Email: cbtt@vndirect.com.vn
Website: www.vndirect.com.vn

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Chứng khoán TC Capital Việt Nam
Tên Tiếng Anh: TC CAPITAL VIETNAM SECURITIES INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY
Tên viết tắt: TCVN
Địa chỉ: Phòng 216, Tầng 2 Tòa nhà Tungshing, số 2 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cty CP Chứng khoán E Việt
Tên Tiếng Anh: E - VIET SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: EVS
Địa chỉ: Số 16, Lô 14A, Phố Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 3936 8449
Fax: 04. 3936 8452
Email: info@evs.vn
Website: www.evs.vn

Cty CP Chứng khoán Đại Tây Dương
Tên Tiếng Anh: DAI TAY DUONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: OSC
Địa chỉ: 169 Hàng Bông, P. Hàng Bông,Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3938 0098
Fax: 04. 3938 0127
Email: osc@ckosc.com.vn
Website: www.ckosc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Tân Việt
Tên Tiếng Anh: TAN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: TVSI
Địa chỉ: Tầng 5, Số 152 Phố Thuỵ Khê, P. Thuỵ Khê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 04. 3728 0921
Fax: 04. 3728 0921
Email: contact@tvsi.com.vn
Website: www.tvsi.com.vn

Cty CP Chứng khoán Sao Việt
Tên Tiếng Anh: VIET STAR SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: VSSCorp
Địa chỉ: Tầng 6, 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 2220 1592
Fax: 04. 2220 1590
Email: saoviet@vssc.com.vn
Website: www.vssc.com.vn

Cty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương
Tên Tiếng Anh: TECHCOM SECURITIES COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: TECHCOM SECURITIES
Địa chỉ: Số 53 Lương Văn Can, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 2220 1039
Fax: 04. 2220 1032
Email: headoffice@tcbs.com.vn
Website: www.tcbs.com.vn

Cty CP Chứng khoán Nhấp và Gọi
Tên Tiếng Anh: CLICK&PHONE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: CLIPHONE
Địa chỉ: D17, Làng Quốc tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04. 793 0880
Fax: 04. 793 0580
Email: webmaster@clifone.com.vn
Website: www.clifone.com.vn

Cty CP Chứng khoán An Phát
Tên Tiếng Anh: AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: APSI
Địa chỉ: Số 75A Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3941 0277
Fax: 04. 3941 0273
Email: anphat@chungkhoananphat.vn
Website: www.chungkhoananphat.vn

Cty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
Tên Tiếng Anh: ROYAL INTERNATIONAL SECURITES
Tên viết tắt: IRS
Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel:  04. 3944 6666
Fax:  04. 3944 6969
Email: www.irs.com.vn
Website: www.irs.com.vn

Cty CP Chứng khoán An Thành
Tên Tiếng Anh: AN THANH JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: ATSC
Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 18-T2 Trung Hoà, Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04. 250 9999
Fax: 04. 250 6666
Email: info@atsc.com.vn
Website: www.atsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Stock Mart Viet Nam
Tên Tiếng Anh: Stock Mart Viet Nam Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: VN Stock Mart SJC
Địa chỉ: Số 55 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3944 7030
Fax: 04. 3944 7033
Email: thinhnguyen@gpsvietnam.vn
Website: www.gpsvietnam.vn

Cty CP Chứng khoán Hà Thành
Tên Tiếng Anh: HA THANH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: HASC
Địa chỉ: Số 69 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3942 9472
Fax: 04. 3926 4644
Email: giaodich@hasc.com.vn
Website: www.hasc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Hà Nội
Tên Tiếng Anh: HA NOI SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: HSSC
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm TM Opera, Số 60 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: 04. 3936 5969/70
Fax: 04. 3936 5995
Email: contact@hssc.com.vn
Website: www.hssc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Thủ Đô
Tên Tiếng Anh: CAPITAL SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: CSC
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội
Tel: 04. 5771 732/33
Fax: 04. 5771 741
Email: vanphong@cscj.vn
Website: www.capitalsecurities.vn

Cty CP Chứng khoán Thiên Việt
Tên Tiếng Anh: THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: TVSC
Địa chỉ: Số 535 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 6220 3220
Fax: 04. 6220 3227
Email: info@tvs.vn
Website: www.tvs.vn

Cty CP Chứng khoán Mê Kông
Tên Tiếng Anh: MeKong Securities Corporation
Tên viết tắt: MSC
Địa chỉ: Tầng 9A, số 60 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 3930 6345
Fax: 04. 3936 1393
Email: hn.msc@mekongsecurities.com.vn
Website: www.mekongsecurities.com.vn

Cty CP Chứng khoán Gia Anh
Tên Tiếng Anh: GIA ANH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: GASC
Địa chỉ: Số 30 Phố Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04. 6214 4377
Fax: 04. 3944 6107
Email: contact@dmcsecurities.com
Website: www.gasc.com.vn

Cty CP Chứng khoán FPT
Tên Tiếng Anh: FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
Địa chỉ: Tầng 2, Toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 773 7070
Fax: 04. 7739 058
Email: fptsecurities@fpts.com.vn
Website: www.fpts.com.vn

Cty CP Chứng khoán TM và Công nghiệp Việt Nam
Tên Tiếng Anh: VIET NAM INDUSTRIAL & COMMERCIAL SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: VICS.
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Plaza, Số 102 Thái Thịnh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3514 8766
Fax: 04. 3514 8768
Email: etrade@vics.com.vn
Website: www.vics.com.vn

Cty CP Chứng khoán Eurocapital
Tên Tiếng Anh: EUROCAPITAL SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: EEC
Địa chỉ: Số 57 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3514 4444
Fax: 04. 3514 8947
Email: eurocapital@eurocapital.vn
Website: www.eurocapital.vn

Cty CP Chứng khoán Dầu Khí
Tên Tiếng Anh: PETRO VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: PV Securities
Địa chỉ: Tầng 1, 2 Tòa nhà HanoiTourist, số 18 Phố Lý Thường Kiệt và Phòng 702 A,
Tòa nhà VNA8, Thông tấn xã Việt Nam, Số 11 phố Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04. 6278 9898
Fax: 04. 6278 8989
Email: pvsecurities@pvsecurities.com.vn
Website: www.pvsecurities.com.vn

Cty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tên Tiếng Anh: AGRIBANK SECURITIES JOINTSTOCK CORPORATION
Tên viết tắt: AGRISECO
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3868 7217
Fax: 04. 3868 7219
Email: chungkhoannongnghiep@agriseco.com.
Website: www.agriseco.com.vn

Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam
Tên Tiếng Anh: Vietcombank Securities Company Limited
Tên viết tắt: VCBS
Địa chỉ: Tầng 17, toà cao ốc Vietcombank Tower   198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Tel: 04. 3936 0024
Fax: 04. 3936 0263
Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn
Website: www.vcbs.com.vn

Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên Tiếng Anh: BIDV Security Company, Ltd
Tên viết tắt: BSC
Địa chỉ: Tầng 10  Tháp A, Toà Tháp đôi Vin Com, 191 Bà Triệu, Hà Nội
Tel: 04. 6220 0668
Fax: 04. 6220 0669
Email: service@bsc.com.vn
Website: www.bsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Tên Tiếng Anh: ASIA – PACIFIC SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: APEC SECURITIES., JSC
Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Trung tâm TM Quốc tế, Số 9 Đào Duy Anh, P.Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3944 6240
Fax: 04. 3944 6302
Email: info@apec.com.vn
Website: www.apec.com.vn

Tại các tỉnh, thành khác:

Cty CP Chứng khoán Hải Phòng
Tên Tiếng Anh: HaiPhong Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: Haseco
Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: 0313. 384 2335
Fax: 0313. 374 6266
Email: chungkhoanhaiphong@hn.vnn.vn
Website: www.hpsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Việt
Tên Tiếng Anh: VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VSC
Địa chỉ: Số 117, đường Quang Trung, P. Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An
Tel: 0383. 383 7606
Fax: 0383. 358 8271
Email: vietsecurities@yahoo.com
Website: www.vietsecurities.com.vn

Cty CP Chứng khoán STANDARD
Tên Tiếng Anh: Standard Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: SSJ
Địa chỉ: Tầng 2, số 2, Đường Trưng Trắc, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tel: 0643. 616 616
Fax: 0643. 626 466

Cty CP Chứng khoán Đệ Nhất
Tên Tiếng Anh: The First Securities Company
Tên viết tắt: FSC
Địa chỉ: Số 9 Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chính Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel:  0650. 3833 280
Fax:  0650. 3832 616
Email: ctydenhat@hcm.vnn.vn
Website: www.fsc.com.vn

Cty CP Chứng khoán Đà Nẵng
Tên Tiếng Anh: Da Nang Securities Joint Stock Company
Tên viết tắt: DNSC
Địa chỉ: Số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: 0511. 3888 456
Fax: 0511. 3888 456
Email: info_danang@dnsc.com.vn
Website: www.dnsc.com.vn

                                                                                                                                                         Nguồn: www.ssc.gov.vn

 

Giới thiệu    |    Sơ đồ website    |    Đăng ký Quảng cáo    |   Đăng ký thông tin miễn phí     |   Đăng ký sửa thông tin     |    <In trang>
Bản quyền CTY CP NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI & TRANG VÀNG 2 - VIỆT NAM
Địa chỉ: 2L-2M Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, TP. HCM
• Tel: (08) 3855 6666 / Tổng đài (08)1081 • Fax: (08) 3855 5588 • Email: myc@yp.com.vn
Chi nhánh: 28 Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương • Tel: (0650) 3855 855 • Fax: (0650) 3855 555
Giấy phép số 221/GP - BC, cấp ngày 9/12/2005. Người chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Kim Tuyết Loan - TGĐ VYP.