Mẫu đăng ký tham gia chương trình "Chiếc nón kỳ diệu"

Cập nhật: Bạn là người tự tin với những hiểu biết và sự nhanh trí của mình? Hãy tham gia trò chơi đoán chữ trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu. Tại đây bạn sẽ được thể hiện trí thông minh và hiểu biết của mình. Và có thể bạn sẽ bất ngờ với chính những khả năng của bạn...

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

CHIẾC NÓN KỲ DIỆU

Họ và tên: ........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................

Trình độ: ..........................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Khả năng nổi trội của bản thân: .......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Sở thích: ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Bạn hãy viết vài dòng về bản thân: .................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Bạn nhớ gửi kèm một tấm ảnh mới nhất của mình.

Ngoài phong bì ghi rõ:

Chương trình Chiếc nón kỳ diệu

Ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế 

VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam

43 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

ĐT: 04.8317917; Fax: 04.8317309

(Nguồn: www.vtv.vn)